divendres, 6 de maig de 2011

ACTIVITAT Nº9 PROPOSTA GRUPAL DE L'ACTIVITAT " LA CAPACITAT DE MEMORIA EN UN NEN DE 0 - 6 ANYS

Les publicacions de les meves companyes estan bastant bé, i tots els arguments escrits són semblants, el de la Tere és mes complert i està molt bè, el de la Rosana curt i ensertat, la Mª Angels i la Raquel tambè estan molt bé.

 Trobo que la meva activitat esta força be, ja que explico els subestadis i estàn ben argumentats amb explicacions clares. Per tant de la meva publicació no cambiarià res, per que trobo que totes diem el mateix amb diferentes paraules.

dimarts, 26 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9 TREBALLEM LA MEMORIA

Nom de l'activitat: Treballem la memòria.
Edat dels infants: De 18 a 24 mesos.
Material: El conte de la granja animada.
Durada:   20 - 30 minuts.


Objectius:
. Desenvolupar la memòria
. Diferenciar els animals del conte
. Identificar cada animal del conte amb el seu so
 

Desenvolupament de la activitat:
Els nens estaran asseguts amb rotllana, es comença ha explicar el conte de la granja animada. És un conte on explica que uns nens el Bernat i la Mariona, fills de la Carme i el Miquel tenen una granja que hi ha tota mena d'animals: Caballs, Vaques, Pollets, Gallines, el Gall (que cada mati els desperta amb el seu cant), Conills, Patos, Pavos, Gossos, Gats etc...
També hi ha una vasa que hi ha granotes i a la nit ens dormim amb els seus cants.
En cada fulla del conte hi ha la figura d'un animal i a la cua de cada animal hi ha un gomet roig que quan s'apreta fa el soroll del animal, quan expliquen el conte i ensenyen als nens el animal de la pagina apretem la cua i fa el sorroll, llavors preguntem, per exemple: Quin soroll fa el gall? Quiquiriqui, quiquiriqui,.... intentem que el nen repeteixi el soroll i desprès passem a un altre animal.
Quan acaben el conte intentarem que el nen repeteixi algún soroll ensenyar-li un animal i aixì podrem comprovar si el nen se'n recorda.
Per finalitzar posarem una canço i ensenyarem com tots els animals ballen i s'ho passen molt bé, per que són molt amics, s'estimen molt i no és barallen mai.

dimecres, 6 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8 FITES SENSORIOMOTORES PIAGETSubestadis Sensoriomotriu:
 ( de 0 a 1 mes ):
1.Exercici dels reflexos. En el moment de naixement el nadó disposa d'un muntatge hereditari compost per reflexos, postures i sensacions, entre els quals destaquen:
. El reflex de succió
. El reflex pupil.lar
. Les sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives
  ( D'1 a 4 mesos ):
2. Primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primaria. Es el moment de les primeres accions anticipatòries, preparen la intel.ligència.
. L'Infant efectua reaccions circulars primàries, que són accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir uns efectes que inicialment ha produït per atzar. No hi ha imitació, però si contagi.  ( De 4 a 8 mesos ):
3. Reacció circular secundaria i procediments per fer durar els espectacles interesants.
Les accions i moviments de l'infant estan més compostos per esquemes que per reflexos innats,
. Reaccions circulars secundàris tendeixen a repetició d'esquemes coneguts aplicats al mon exterior.
. Quan al nadó se li presenta un fenomen o espectacle interessant sobre el qual no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars amb l'ús dels seus esquemes habituals.
  ( De 8 a 12 mesos ):
4.Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves siyuacions.
 ( De 12 a 18 mesos ):
5. Reacció circular terciària ( RCT ) i descobriment de nous mitjans per experimentació activa.
  ( De 18 a 24 mesos ):
6. Intervenció de nous mitjans per combinació mental.
. En relació amb la invenció.
7. Respecte a la permanència de l'objecte.
8. En relació amb la casualitat i amb l'espai.
 9.El joc simbòlic o de simulació.
10 . Accés a la representació.
. El pas a un estadi.

FITES PREOPERATORIS:
. 1 Egocentrime: Dificutat de diferenciar el món interior i el exterior. L'Infant està centrat en sí mateix.
. 2 Centració: És la tendència que té l'infant de seleccionar i tenir en compte un sol aspecte de la realitat
. 3 Juxtaposició: És la incapacitat  de l'infant de relacionar o ordenar d'una manera lògica els elements que formen un tot. Està molt relacionada en el sincretisme.
. 4 Sincretisme: És la tendència de l'infant a percebre la realitat mitjançant visions globals i a trobar semblances o relacions entre objectes i situacions sense fer cap anàlisi prèvia.
. 5 Irreversibilitat: Capacitat d'executar una acció en els dos sentits del rrecorregut, perquè no es pot comprendre que es tracta de la mateixa acció al revés.

dimarts, 5 d’abril de 2011

(GRUPAL) ACTIVITAT 9: OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL


En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.

En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.

dilluns, 28 de març de 2011

ACTIVITAT 9. L'OBSERVACIÓ TÓNICO- POSTURAL

En la primera imatge apareix una nena de color, porta un vestit vermell que sembla que li va gran, el lloc on esta la nena dau ser un poblat africà molt pobre on no hi ha cap tipus de servei i la nena va a buscar aigua amb una palangana per la seva familia. Aquesta nena demostra tenir un bon equilibri ja que s'aguanta dreta sense cap suport. Va descalça, té la esquena i el cap recte. Per tant té l'equilibri estatic assolit i el dinamic també. La prensió la té assolida aguanta la plangana i no li cau, en canvi la lateralitat no la té del tot assolida. Crec que aquesta nena té 3 o 4 anys perquè, encara que sembla més petita perquè segurament està desnutrida.
En la segona imatge és veu un nen en un parc jugant en un joc de peçes de montatge, el nen està agupit i està construint un castell. Aquest nen va ben vestit i sembla ben alimentat. Té assolit el equilibri estatic ja que esta ajupit sense apoyar-se en lloc i no cau.
La lateralitat encara no la té definida, segurament mostra preferència per una ma,encara que a la foto no s'aprecia. Referent a la prensió té la pinza  assolida ja que agafa els objectes del terra amb presició i fa un muntatge. El nen s'ho passa molt be, esta distret i sembla feliç.
Crec que aquest nen té al voltant de dos anys.

En la tercera imatge és veu un nen sentat al terra amb l'esquena recta i el cap mirant cap baix, té un conte damunt els genolls (que és el que esta mirant) amb el dit assenyala els dibuixos del conte i sembla que li agrada ja que fa mitja rialla, té l'equilibi estatic ben assolit ja que es mante sentat, té les cames flexionades i no cau. La lateralitat no la té assolida del tot, ja que utilitza més la ma dreta que l'esquerra.
En relació a la prenció no agafa cap objecte, però segur que utilitza la pinza a l'hora d'agafar els objectes.
Crec que aquest nen té de deu mesos al any.

dilluns, 14 de març de 2011

PROPOSTA ACTIVITAT ROGER


ACTIVITAT1
Treball previ:
Ensenyar a l'infant contes, dibuixos,imatges de nens jugant a pilota.
Una de les activitats a realitzar pel Roger que té 19 mesos, seria en un espai acotat per interactuar en el espai, donar-li diverses pilotes, que ell les tiri més lluny , més aprop, a dalt, a baix,dins, fora. També que recorri l'espai, en definitiva que experimenti amb la pilota.
Objectius:
.Experimentar conceptes dins/fora, dalt/baix, lluny/aprop.
.Vivenciar la descoberta de l'espai.
Aquesta activitat es realitzarà a la llar d'infants.

ACTIVITAT 2
Treball previ:
L'educador es fica davant del mirall i mostra al nen com es senyalà les parts de la cara.
L'altra activitat serà la del mirall, amb la qual treballarem les parts del cos (Esquema corporal) . El Roger mirant-se al mirall reconeixerà diferents parts del cos que l'educador li anirà anomenant.
Objectius:
.Reconeixer les parts dela  cara a traves del mirall.
.Descoberta de l'espai en relació al nen.
Aquesta activitat es realitzarà a casa.

divendres, 11 de març de 2011

ACTIVITAT 5 L'ESPAI I ELTEMPS

LA CONSTRUCCIÓ DEL ESPAI I DEL TEMPS
L'ORGANITZACIÓ ESPACIAL
L'espai el podem dividir entre: Orientació Espacial i Estructuració Espacial.

L'orientació espacial és la capacitat que té el nen per relacionar-se amb l'espai.
Relacions Topologiques:
Relacions d'orientació. (dreta, esquerra)
Relacions de situació. (dins, fora)
Relacions de superficie. (buit, ple)
Relacions de tamany. (gran, petit, etc..)
Relacions de direcció. (cap a la dreta, cap a l'esquerra, etc..)
Relacions de distancia. (lluny, aprop, agrupació)
Relacins d'ordre o succesió espacial. (ordenar objectes en funció de diverses qualitats)
L'Estructuració Espacial és la capacitat que té el nen de situar o orientar els objectes o els subjectes entre si.
L'Estructuració espacial es divideix en:

 • Etapa Perceptiva (5 anys)
 • Etapa Representativa:
  • De 5 a 6 anys: Relacions projectives, de dos dimensions, llarg, ample.
  • A partir dels 7 anys: Relacions mètriques, de tres dimensions, volumen, profunditat i perpendicularitat, el nen pot coneixer la distancia dels objectes entre si.
  • L'espai apreix relacionat amb:
  • L'esquema corporal
  • Temporalitat
  • Lateralitat
DESENVOLUPAMENT DE LA PERCEPCIÓ DEL TEMPS

El temps és : Duració, ordre, succesió de les coses, els fets...........
I aquests tres aspectes són necessaris per l'estructuració temporal.